Make your own free website on Tripod.com

Geschiedenis MiKroBoek

Hieronder geef ik mijn visie over de geschiedenis van MiKroBoek

Het begin

In 1982 werd ik gevraagd door een aantal vrienden om te helpen met het schrijven van een programma voor "Management Informatie" voor een confectiefabriek. Het pakket moest draaien op een Tandy TRS-80 computer met 48K geheugen en twee diskdrives met ieder een capaciteit van 80KB.

Niet gehinderd door enige kennis van boekhouden ging ik aan de slag. Mijn eigen 'systeempje' had alleen maar een cassetterecorder voor opslag van pogramma's, maar met wat geleende apparatuur had ik genoeg in huis om iets in elkaar te kunnen zetten.

Na de voltooiing van het pakket kregen we het idee om een algemenere versie te maken en deze te verkopen via MicroPlus, één van de pioniers in de automatisering in Nederland. Het pakket kreeg de naam Micro+Boek. Via contacten met Tandy winkels kwamen we aan klanten. Om alles wat officiëler te maken richtte ik mijn eigen bedrijfje op, Horn-Soft. MicroPlus was de officiële verkoper van hard- en software, ik onderhield de programmatuur.

Voorpagina handleiding Micro+Boek 1982 Dit is de eerste pagina van de oorspronkelijke handleiding van het Microboek pakket van mei 1982.

Er werden diverse versies van het programma ontwikkeld, o.a. met speciale aanpassingen voor de bouwwereld, uitgeverijen, en versies met extra capaciteit (Macro+Boek) voor de steeds verder groeiende ontwikkelingen in de hardware.

Advertentie Micro+Boek 1982 Rechts vind je een advertentie van MicroPlus voor Micro+Boek uit october 1982, uitgebracht door MicroPlus, met de specificaties en de oorspronkelijke prijs (f. 3.500,00).

Propaganda Micro+Boek Links zie je een foto die voor reclamemateriaal is genomen in het kantoor van MicroPlus. De dame die de Aster computer (TRS-80 kloon) bedient werkte op de administratie van MicroPlus (Rebecca)

Het einde van het verkoopkanaal

De oorspronkelijke formule werkte gedurende vele jaren met succes. Maar na wisseling in het bestuur van Micro+Plus verschoof de aandacht daar naar de steeds meer concurrerende hardware handel. Helaas betekende dit in 1984 uiteindelijk het einde van Micro+Plus en dus het einde van het verkoopkanaal.

Met het uiteenvallen van het oorspronkelijke team maakte het pakket een chaotische tijd door, met verkooppogingen via andere kanalen onder de naam PD-80

Een nieuwe start

Om de klanten niet in de steek te laten en nog steeds gelovend in de mogelijkheden van het pakket, ben ik toen zelf als Horn-Soft BV verder gegaan met het pakket, dat de nieuwe naam MiKroBoek kreeg (de letters MKB in hoofdletters net als de afkorting voor het Midden en KleinBedrijf).

MiKroBoek groeide steeds verder, de eerste versie voor IBM-compatibles werd uitgebracht en kreeg een aantal 'zusjes', waaronder het campingprogramma HS-Camping en SaMBa (Small and Medium Business administration), een versie voor de Verenigde Staten.

Foto 1987 handleiding MiKroBoek Deze foto is gemaakt in het kantoor van Horn-Soft BV in 1987 en stond op de voorpagina van de handleiding van MiKroBoek 88. Let op de 5,25" diskette en de Brother schrijfmachine / Daisy-Wheel printer...

De derde fase

Ook Horn-Soft BV beging echter een fout en startte een hardware project dat leidde tot het faillisement van het bedrijf in 1989. Het lukte me echter als privé-persoon de rechten op MiKroBoek te behouden en kon zo de service blijven verlenen aan de vele klanten die het pakket inmiddels had.

In een inmiddels rustiger automatiseringsklimaat werd in 1993 HS-Automatiseringsdiensten v.o.f. opgericht. Vele updates van MiKroBoek werden uitgebracht, vaak als vervulling van wensen van klanten.

In 1995 groeide het bedrijf hard door samenwerking met Bindwerk BV, die zowel bedrijfseconomische kennis als financiën inbracht. Alhoewel de verkoop van nieuwe pakketten sterk terugliep, stond de ontwikkeling van het pakket niet stil. Nog steeds werden aanpassingen op verzoek van klanten gemaakt.

Een nieuw avontuur

Eind 1997 besloot ik naar Brazilië te verhuizen, op zoek naar een nieuw avontuur. De service op het MiKroBoek pakket bleef achter bij de nieuwe eigenaren van HS-Automatisering BV, inmiddels een volle dochter van de APG groep, waar ook Bindwerk deel van uitmaakte.

Om diverse redenen is in 1999 besloten de service toch weer door mij (HN-Informatica Ltda.) te laten verrichten. Uiteindelijk was er niemand die het pakket zo goed kende als de grondlegger, die inmiddels al 19 jaar aan het pakket sleutelde. Er werd een versie van het pakket ontwikkeld die geheel 2000-bestendig was en klaar voor de definitieve invoering van de Euro.

De huidige stand

Inmiddels heeft het pakket zijn vijf-en-twintigste veraardag gevierd en zo af en toe ontvang ik nog berichtjes met vragen of verzoeken om wijzigingen. Zolang er gebruikers zijn, zal ik proberen ondersteuning te geven!

Niels Horn, februari 2007